25-12-09

WILDVOGELEN

Patrijsen?, niet zo vaak, fazanten?, vaker, kalkoenen? met stip de nummer één, voor hert? verwijs koenie hen door naar de werkgever van vrouwlief, hazen? en wilde konijnen? scoren ook, het zijn beste lezers vragen die ridder door het jaar krijgt gesteld maar met een sterke piek richting Kerst en overgang van Oud naar Nieuw. Het was destijds een lachwekkend geschenk van de gouden gids om hem en zijn bedrijf onder noemer te plaatsen van groothandel in wild en gevogelte. Ridder stelt hier wel degelijk 'was' want na veelvuldig melden aan deze gulden pagina's dat er een fout was geslopen in de verwijzing naar is daar tot op heden nog geen gevolg aan gegeven. In den beginne kan je daar effectief nog mee lachen, na vier jaar aanslepen van iets minder, zeker rond deze tijd van het jaar wanneer de modale burger op zoek gaat naar een verrassend stuk vlees op de feestdis, hij op zoek gaat in bovenvermeld naslag en dan tot zijn en mijn spijt mijn telefoonnummer vormt. Meestal zijn de zoekenden tevreden met de uitleg die koenie doet met de reden waarom de vemelding verkeerd is en het feit dat de uitgever koppig blijft. Soms was er wel eens een enkeling die zich druk maakte of zoals gisterenvoormiddag gebeurde, één iemand die volledig in paniek was omdat ze had vastgesteld dat het belangrijkste, volgens haar, een ferme kalkoen ontbrak op haar kerstavondmenu-lijstje en zij vond dat koenie haar laatste redding was, niet dus, of toch wegens wat kennis in het pluimen-milieu kon ridder haar een wellicht bevrijdend telefoonnummer geven die haar feest tot een goed einde kon brengen. De mercidankuwel-telefoon achteraf past ook volledig in deze peroide van het jaar en laat dat nu net het belangrijkste zijn dat koenie op 'zijn' lijstje heeft staan.
koenie kiplekker, die zich excuseert om de 'vose' titel in deze zaligmakende tijd van het jaar, groet.

13:25 Gepost door Antoine Neyt | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

Ster zo fonkelde de titel mij tegen toen ik even een blik kwam werpen.
Ridder-pluim een redder in nood
voor de dame die gekakel wou
maar niettemin
gedegen en warm te woord werd gestaan.
Zij was geholpen
mss was haar beurs wel gemolken
niet door toedoen van ridder uiteraard
maar ze had nu poten, vleugels en vlees.
Kay die ridder ook langs deze weg
een pluim op zijn hoed steekt
als was het maar als toetje van mijnentwege.
groet en zoals altijd vol warmte voor jou ;-)

Gepost door: Kay | 25-12-09

Het kiekenkot in de gele gids Je hebt nog geluk dat ze je bij wildvogelen hebben ondergebrecht en niet bij een andere rubriek. Je zou 't nog veel drukker gehad hebben.

;-)

Gepost door: ms | 31-12-09

Hey, Koen. Beste wensen voor het nieuwe jaar aan de hele familie ! Hopelijk tot binnenkort op een nieuw DL-concert.

Gepost door: Jurgen | 03-01-10

pfft ... mis die tekstjes hier wel. Mis veel wat ridder soms schreef ;-) zonnekesgroet he.

Gepost door: Sunny-Kay | 26-08-10

De commentaren zijn gesloten.