25-12-09

WILDVOGELEN

Patrijsen?, niet zo vaak, fazanten?, vaker, kalkoenen? met stip de nummer één, voor hert? verwijs koenie hen door naar de werkgever van vrouwlief, hazen? en wilde konijnen? scoren ook, het zijn beste lezers vragen die ridder door het jaar krijgt gesteld maar met een sterke piek richting Kerst en overgang van Oud naar Nieuw. Het was destijds een lachwekkend geschenk van de gouden gids om hem en zijn bedrijf onder noemer te plaatsen van groothandel in wild en gevogelte. Ridder stelt hier wel degelijk 'was' want na veelvuldig melden aan deze gulden pagina's dat er een fout was geslopen in de verwijzing naar is daar tot op heden nog geen gevolg aan gegeven. In den beginne kan je daar effectief nog mee lachen, na vier jaar aanslepen van iets minder, zeker rond deze tijd van het jaar wanneer de modale burger op zoek gaat naar een verrassend stuk vlees op de feestdis, hij op zoek gaat in bovenvermeld naslag en dan tot zijn en mijn spijt mijn telefoonnummer vormt. Meestal zijn de zoekenden tevreden met de uitleg die koenie doet met de reden waarom de vemelding verkeerd is en het feit dat de uitgever koppig blijft. Soms was er wel eens een enkeling die zich druk maakte of zoals gisterenvoormiddag gebeurde, één iemand die volledig in paniek was omdat ze had vastgesteld dat het belangrijkste, volgens haar, een ferme kalkoen ontbrak op haar kerstavondmenu-lijstje en zij vond dat koenie haar laatste redding was, niet dus, of toch wegens wat kennis in het pluimen-milieu kon ridder haar een wellicht bevrijdend telefoonnummer geven die haar feest tot een goed einde kon brengen. De mercidankuwel-telefoon achteraf past ook volledig in deze peroide van het jaar en laat dat nu net het belangrijkste zijn dat koenie op 'zijn' lijstje heeft staan.
koenie kiplekker, die zich excuseert om de 'vose' titel in deze zaligmakende tijd van het jaar, groet.

13:25 Gepost door Antoine Neyt | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

11-09-09

KWEN

De douane die ons het visum verstrekte deed koenie de beslissing nemen, om net als vorig jaar niet onder zijn eigen voornaam op de vakantiebestemming door dit tijdelijk leven te gaan. Terwijl hij de namen van zijn reisgenoten één voor één feilloos uitsprak, verkrachtte hij deze van hem. Niet dat hij hem dat kwalijk nam want hijzelf leest ook wel eens namen waarvan hij denkt hoe gaat dat over de lippen of hoe komt die uit de mond gestotterd. Resultaat dus de la vega, jaargang twee doch minder uitgesproken dan vorig jaar. Toch terug ietofwat ongeloof bij het vernoemen van. Hmm, 'ietofwat', ridder vraagt zich af of hij deze term wel kan gebruiken, klinkt nogal dialectachtig of is het dialectitisch, hmm dat laatste zeker niet, heb zelfs serieuze twijfels bij het eerste maar goed, 'ietofwat' misschien moeten we maar voor 'min of meer' gaan. Dus koenie herhaalt - toch terug min of meer ongeloof bij het vernoemen van. Minder uitgesproken wil hij ook nog eens herhalen, bescheidener, meer in de schaduw en dat laatste mag ook letterlijk genomen worden aangezien hij niet meer de zonneklopper (gebruik met permissie van) van weleer is. Waar is de tijd dat hij na een dag zon gemakkelijk kon doorgaan voor eender welk exotisch type. Nu houdt hij zich op onder de parasol, de omgeving afloerend. De kiplekkere familie heeft zich ook hier weten te perfectioneren in het raden van nationaliteiten, voorbeelden, 1 - rank, slank, overwegend blond en na een halve vakantiedag reeds samenhokkend langs het strand of zwembad met landgenoten, steeds de laatste badmode volgend... de nederlanders. 2 - ook op eetgewoonten kan men groepen onderscheiden, alles aansleurend tot dessert toe, alvorens een eerste hap te nemen, de in eigen land vakantienemende turken. 3 - laten ze drievierden onaangeroerd en ondertussen geestverarmende drank naar binnen gietend, de russen. 4 - en 5 - de fransen en de duitsers zijn moeilijke gevallen om te onderscheiden, wat bij hen misschien nog het meest opvalt is dat ze op zichzelf zijn, waar trouwens helemaal niks verkeerd mee is, de kat uit de boom kijken vind ridder trouwens een goede eigenschap met die verstande dat ze niet letterlijk dient te worden genomen. Helemaal voor geen hol te vangen, de belgen, juich voor hen dat ze niet vervallen in stereotype gewoonten.
koenie kiplekker, hopelijk niet te dialectisch, groet.

16:35 Gepost door Antoine Neyt | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

05-07-09

HIJ, PRACHTIG TACHTIG

Hij, tachtig. Hij, Raymond. Hij, montjen voor de vrienden. Hij, peetvader van de zondagbende. Hij, vertelller, ridder van het woord. Hij, visser, zeker niet achter het net. Hij, bewonderaar van vrouwelijk schoon. Hij, bejubelaar van schoon vrouwvolk. Hij, soms ook in herhaling vallend. Hij, dat altijd vergeven wordt. Hij, aanbidder van de dagschotel in een glas. Hij, nippend aan het glas, het brouwsel telkens 'goede reis' wenst. Hij, die beweert dat je een fermen logtink moet hebben. Hij, vol levenswijsheid. Hij, voller van levensgekheid. Hij, prachtig.

hij, in zijn geliefkoosde omgeving

20:33 Gepost door Antoine Neyt | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

18-05-09

OPVOLGING VERZEKERD

Piet Bambergen, Renée Van Vooren, Gaston en Leo, André Van Duin,... het zijn maar enkele namen van caberetiers die ridder, samen met neef filip, pleeg te imiteren om menig familiefeest tijdens zijn jeugdjaren. Dat clowneske steekt er tot op de dag van vandaag nog altijd in en soms, heel soms worden nog wel eens wilde plannen gebroed om nog eens iets te doen onder de noemer 'standup-comedy'. Vermoedelijk zal het wel bij dromen blijven vermits er een zekere gemoedsrust heeft plaats gegrepen toen onzen lau de lachfakkel met brio overnam. Hij heeft het namelijk gepresteerd om zijn westvlaams idool, 'freddy de vadder ' te imiteren op de ouderavond van zijn jeugdbeweging, namelijk KLJ Bassevelde. Geheel vanzelfsprekend was dat niet, je ding doen voor zo'n tweehonderd aanschouwers en het had nogal wat voeten in de aarde om hem uiteindelijk op dat podium te krijgen. Vooreerst wou hij het niet live brengen maar probeersels met een camera om het de avond zelf via computer/beamer de zaal in te gooien mislukten omdat het geluid abominabel was en dat samen met de nodige overtuigingsdrang van de KLJ-leiding ging Lau uiteindelijk overstag. Koenie heeft hem natuurlijk gecoacht en gezegd waar op te letten en vooral waarop niet, we zochten de nodige attributen, zelfs de opkleefsnor, bijeen en hij kon van start. De avond zelf had ondergetekende meer zenuwen dan Lau zelf maar ik liet het niet merken om zijn binnenin borrelende vulkaan niet te laten ontploffen. Deze stresskriebels waren echter voor niks nodig, hij slaagde met verve en was zonder overdrijven de ster van de avond. Is zulks overdreven en louter op vaderliefde gebaseerd, klik op onderstaande link en oordeel zelf.
koenie kiplekker, wuk, baffe, groet.

21:15 Gepost door Antoine Neyt | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

28-04-09

APRIL

april

koenie kiplekker, zonder woorden of misschien ook niet, groet.

15:25 Gepost door Antoine Neyt | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

21-03-09

FACQ THEM

Zoals u wellicht weet of mogelijks ook niet weet maar door het feit dat ridder het jullie nu toch allen gaat vertellen en u het dus bijgevolg toch zal weten, tis maar dat het weet, wel, ten huize wordt verbouwd. Eunk, hoort koenie menigeen luidop denken, daar is niets te zien, wel voor de tweedemaal, het gebeurt allemaal binnenmuurs, mocht dit laatste woord niet bestaan kan u ook gewoon 'binnen de muren' lezen, met andere woorden, wat overigens vrij normaal is aangezien koenie meestal niks herhaalt met uitzondering van het veelzeggende woord 'wel', wel dus van buitenaf valt er weinig te bespeuren. Binnen daarintegen is het af en toe eens oorlog want aanpassingen doen in een huis die je nog bewoond het is niet simpel laat staan éénvoudig. Zo heeft ridder en gevolg al eens drie weken gekampeerd in de woonkamer, moet zeggen koenie was daar volledig voor te vinden, het jeugdbewegingsgevoel kwam weer volledig boven - wordt hier niet verder gespecifeerd om discriminatie uit te sluiten maar de KLJ lijkt mij toch de verstandigste keuze. Binnenkort moet ook onze oude badkamer er aangeloven. We zijn dan ook al op trektocht geweest naar de van marcke's en facq's ten lande om ideeën en prijsoffertes op te halen. Samen met onze installateur leek facq (wondelgem) ons de beste keuze, zeker nu met de actie die van hen loopt naar aanleiding van batibouw namelijk - je neemt een foto van je badkamer en stuurt die op naar ikhebgenoegvanmijnbadkamer.be  en je krijgt van bij de start reeds hondervijftig eurootjes korting en je maakt bovendien kans op drie extra, lees meer eurootjes, prijzen. Toen deze actie een paar dagen oud was ging ridder eens zien op deze site, hij zag er half blote lichamen, oude waskuipen, carnavaleske toestanden, blote babypiemels, .... Koenie dacht dat kan toch origineler en pijnigde zijn hersencellen, jaat allebei, haalde het verfpenseel boven, nam een foto van het resultaat en zond deze in. Het feest kon beginnen want door een link van je foto naar vrienden op te sturen kon je alzo stemmen ronselen om die extra eurootjes in de wacht te slepen. Groot was ridders verbazing en hij tikt dit met verontwaardiging toen hij te horen kreeg dat het facqteam zijn inzending had geweigerd. Nog vreemder misschien omdat reeds heelwat vrienden lovende woorden hadden over koenie's woordspeling. Jammer ook omdat we ondertussen reeds een bestelling hadden geplaatst bij facq.
koenie kiplekker, die met deze post een tweede stap zet in zijn tegenaanval,grrrr, groet.

ze zwijgt

21:03 Gepost door Antoine Neyt | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

15-01-09

PUZZELSTUKKEN

Het verhaal dat ridder hier komt te brengen heeft hij reeds menige maand geleden geschreven, handmatig met pen en daarna heeft hij het kleinnood in de daar voorziene map met verhalen gestoken, het moest zoals altijd nog wat rijpen vooraleer het de blogwereld ingestuurd kon worden. In die tussentijd is het ook tweemaal verandert van titel, eerst stond er hier 'slaaphouding' daarna 'slag aan de Somne' maar ze dekten beiden geenzins de lading van het verhaal. De docufilm 'slag aan de Somne' op canvas was de uiteindelijke start van dit verhaal, het was alsof er een klein deel van mijn doen en laten...eigenlijk van mijn doen werd ontward. Wanneer u straks het verhaal heeft gelezen en u denkt die is goed gek, compleet gek, wel u heeft volkomen gelijk maar zoals menig wijs man zei: 'zot zijn doet geen pijn'.
Een drie stappen verhaal, de eerste, daarvoor moet koenie in de teletijdmachine en terugbiemt worden richting kindzijn, lichamelijk althans. Sinds wanneer hij het zich maar kan herinneren heeft ridder iets met miltaire kerkhoven, ze sneden zijn adem af wanneer hij er passeerde, koude rillingen liepen over zijn rug, nog steeds trouwens en wat vreemd is hij kan ze niet betreden, reeds menigmaal stond hij pal aan de poort van...het ging niet maar toch was er altijd die aantrekkingskracht.
Voor stap twee zal koenie eens wat bedgeheimen prijs geven, voor u zich allerlei wilde fantasiën voor de geest haalt, het betreft hier koenie's slaaphouding. Er is namelijk een...hoe zou hij het noemen... bijna ritueel, koenie probeert het te beschrijven, probeert u het zich voor de geest te halen. Dus slapen geschiedt plat op de rug, binnen een halve minuut wordt de linkerarm dwars over de onderkant van de borstkas geplooid daarna volgt het linkerbeen, dat wordt ook geplooid zodanig dat de linkervoet onder knieholte van het rechterbeen verdwijnt... u kan nog volgen...na een poos, ridder is dan reeds vergevorderd richting slaap, wel dan wordt de rechterknie wat opgetrokken. Zeker zeven op de tien maal, zeventig procent dus, valt koenie zo in slaap.
Laatste stap, de docufilm die hem verweesd achterliet na het bekijken. 'De slag van de Somne' vertelde het verhaal van de bloedige strijd tussen duitsers en geallieerden die begon in juli negentienzestien en waarbij op de eerste dag al zestigduizend doden vielen, een goede vier maanden later wanneer dit offensief werd gestaakt hadden meer dan één miljoen soldaten er het leven bij 'ingeschoten', aan de hand van foto's, dagboeken,... en werd zo met flarden nagespeeld. Wel nu op één van deze fragmenten werd het sterven van een officier getoond, toen hij de strijd met zuurstof en bloed verloren had mag u eens raden hoe hij er bij lag...precies!
koenie kiplekker, die nog vele ontbrekende stukken zoekt, groet.

21:42 Gepost door Antoine Neyt | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

05-01-09

STEVIGE STEF

Genetisch bepaald, twee woorden waarmee ik dit blogverhaal wil inleiden want rechtoe, rechtaan met de spreekwoordelijke deur in huis vallen en direct schrijven welke richting deze post uitgaat dat is niet aan ridder besteed, het moet immer een mooie jas aan. Een geboorte deed dit gegeven ontspruiten, 'Stef',  vier volle kilo's en driehonderd en zestig grammen, 'stevig', tweede zoon van Isabel en Sébastien, broer van Lukas (moge de kracht met u zijn). Isabel moet zowat veertien jaar jong zijn geweest toen ze vooreerst kwam babysitten op lau en siem, toen zag je reeds dat ze 'het' in de vingers had, baby's, peuters, kleuters hadden voor haar weinig geheimen. Deze gave werd haar met de paplepel door moeder 'Fabienne' ingegeven, zelf nu nog volop actief in deze kleine wereld met haar kinderopvang hier bij ons in de buurt. Het zijn schitterende buren, leven en laten leven, één woord en ze staan klaar, omgekeerd ook vanzelfsprekend. Het aantal keren dat we door de jaren heen op de hulp van Isabel konden rekenen zijn ontelbaar en we zijn er haar zeer erkentelijk voor, we hebben haar ook zien groeien naar een volwassen vrouw die een goede vriendin is geworden van ons Line en die nu een gelukkig leven heeft met haar drie mannen jammer genoeg nu een paar dorpen verderop.
koenie kiplekker, die 'tikt' op de van hammekes, groet.

ook hier in goede handen

21:12 Gepost door Antoine Neyt | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

06-12-08

MAN EN GITAAR

'Beklijvend', dat is misschien het woord wat mijn gevoel beschrijft, ridder typt wel misschien want mocht er zich een ander, denk overtreffend, woord in zijn grijze hersenmassa bevinden, hij zou het gebruiken.
Vrijdagavond, twintig uur, kunstencentrum vooruit Gent, Barry Moore alias Luka Bloom, op toernee naar aanleiding van het uitbrengen van zijn nieuw album, 'eleven songs'. Jawel, geen kat in een zak, er staan effectief elf nummers op. Is koenie helemaal voor, 'duidelijkheid' mensen. Het werd een avond van nieuw materiaal rijkelijk aangevuld met klassiekers. Beginnen deed hij zoals gewoonlijk met een vlotte babbel, hij kent na vele jaren toeren reeds aardig wat nederlands, om dan als eerste nummer 'i'am not at war with anyone' te brengen als eerbetoon aan Obama's overwinning in de presidentsverkiezingen. Bij het tweede nummer 'eastbound train' mochten wij zelve de keel schrapen op 'you'll never know the way life goes'. Het publiek doen meezingen is ook een stokpaard van luka, ridder is daar niet rouwig om, hoewel het altijd bij aanvang een angstig rondkijken is of koenie niet de enige is die vocale ,ahum, bijstand verleend. Volgden, 'tribe', 'you', 'prima verra', 'exploring the blue', 'there is a time' - een eerbetoon aan een onlangs overleden vriend, 'perfect groove', 'the acoustic motorbike' - of hoe luka een fiets pleegt te noemen, 'sunny sailor boy', 'gone to pablo', 'no matter where you go there you are' - koenie's favoriet, samen met 'daimond mountain', dat hij jammer genoeg niet bracht, twee bob dylan covers met 'city of chicago' en 'make you feel my love' - oh, wat hebben ridder en eega daar reeds menigkeer rond de keukentafel op gedanst,  ' i hear her like lorelei' , 'i am on your side'.  Afsluiten deed hij met het wondermooie, acoustische 'peace on earth', een nummer waar hij zijn dierbaren heeft doen beloven het te spelen wanneer hij het tijdelijke voor het eeuwige ruilt. Maar wat zeggen woorden wanneer u dankzij paradiso amsterdam, ridder's beleving volledig zelf kan bekijken, opgenomen enkele dagen na het optreden te gent. http://www.fabchannel.com/luka_bloom_concert . Doe het.
koenie kiplekker, die u aanraadt eens door het archief van fabchannel te struinen, groet.

hemelse luka

17:50 Gepost door Antoine Neyt | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

13-11-08

VELETISIE

Vertel mij, zat u er ook op te wachten... de rode knop voor canvas +, vind u ook niet dat het langzamerhand de spuigaten uitloopt, dat we door de spreekwoordelijke bomen het bos niet meer zien, ridder in ieder geval wel. Hij vond het nog net goed destijds toen de 'commerciële' zender VTM werd opgericht, niet dat hij daar zat op te wachten want tot nu kan hij stellen dat hun programmatie niet aan hem is besteed, ook aan u niet trouwens maar dat hebben jullie blijkbaar nog niet met z'n allen door. Wat daarna allemaal de revue is gepasseerd, wel daarvoor heeft koenie nog niet de minste slaap gelaten, het lijkt hem of zowat elke minderheidsgroep heeft zijn eigen televisiestation, je kan het zo gek niet bedenken...en wees gerust of juist niet want wat ik soms allemaal bedenk maar richt koenie een zender op, nee toch. Toen je vroeger 's maandags op het werk kwam moest je niet angstig zijn of je nu wel of niet de ontknoping in eender welke soap had gemist, toen was het leven simpel, iedereen had naar 'het huis van wantrouwen' gekeken of naar 'bonanza' en op zaterdag middag naar 'tarzan'...aaaaoewaaa. Ze hadden er niet mee moeten komen aandraven met hun.... 'duw op de rode knop', het was nondedomme de koude oorlog en met een 'brejznev' wist je nooit trouwens.
koenie kiplekker, die weet dat geluk toen ook heel gewoon was, groet.

leve de antenne dagen

 

21:29 Gepost door Antoine Neyt | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

04-11-08

L-KWADRAAT

lau, vroeg begonnen

lukas, vroeg genieten

koenie kiplekker, met een eerste uit zijn 'zonder woorden' serie, groet.

20:17 Gepost door Antoine Neyt | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

BELOFTE

'Groeien, we moeten nog groeien', was zijn uitleg na het allereerste optreden naar aanleiding van het uitbrengen van zijn nieuw album, ' welcome to the blue house'. We herhalen hier de woorden die tim van hamel sprak in het depot te leuven tijdens het voorjaar toen hij notabene door 'das leader', aaron perinno en kornuiten vocaal en instrumentaal van het podium werd geblazen (geen objectieve informatie). Na zeverrock moeten we toegeven dat hij woord gehouden heeft, het was top, af, super, het rockte als de beesten, beesten die hier weliswaar niet nader gespecifeerd worden. (miljaar, 'gespecifeerd' is één van die woorden die koenie liever typt dan ze uit te spreken) Voor ridder was tim van hamel het beste op zeverrock, voor zijn metgezellen, de rest van de familie kukeleku was niet voor één genre muziek te rijmen god, daan, de topper. Het dient gezegd met klassiekers als 'housewife, the player, swedisch designer drugs, addicted en victory' pak je al vlug een achtienhonderd koppen tellend publiek in. De kiplekkere familie zweerde er ook een belofte - we doen minstens éénmaal per jaar een festival met z'n allen en jaat, lau en siem ook als jullie een lief hebben.
koenie kiplekker, die samen met, voor hem het dierbaarste is, groet.

 

 

geen gezever tim

20:11 Gepost door Antoine Neyt | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

11-10-08

ANANASSAP

Als strijder tegen het sluipend gif der nederlandse taal namelijk het verengelsen schrijft koenie hier in zijn blogtitel -ananassap - en niet - pineapple-juice - hoewel hij met deze woorden, die drank tijdens de recente kukeleku-vankantie veelvuldig heeft besteld (danka serhat voor de vlotte bediening). Vooraleer verder te gaan met het sappig verhaal wil ridder aanhalen dat hij niets maar dan ook werkelijk niets heeft tegen het gebruik der engelse taal als ze gebruikt wordt om mekander te begrijpen, wel stoort hij er zich aan wanneer ze komt binnengeslopen in nederlandstalige? reclame op radio en televisie, jaat ridder hunkert naar de tijd dat alleen f tuut ck y tuut tuut werd gebruikt als scheldwoord. Ridder weet dat u reeds met het water in de mond zit maar voordat we verder gaan wil hij toch nog mededelen dat hij zich ook kant tegen het gebruik van scheldwoorden...verdomme, beter is direct nen goeien stamp tegen uldre toote...auw, freine koenie als er iets is op deze aardkloot waar jij finaal contra bent dan is het wel het gebruik van fysisch geweld...hmm, jaat tes waar, raar maar waar...tita tovenaar. Ananassap dus, wel de beslissing om uiteindelijk voor deze drank te opteren kwam er na enig proeven en uittesten van wat toch min of meer onze dorst kon lessen. Passeerden de toog maar kregen een onvoldoende - diesel = mazout, cola, sprite, vodka-lemon (goeie tweede, serieus getwijfeld), cola light, gin-tonic, plat water, mojito (vind ridder een waanzinnig erotisch woord, probeer zelf eens met lichtkreunende stem en de ogen fijn dichtgeknepen, rrrrauw, blij dat we het daar over eens zijn) en een efesken van 't vat. Allen buisden.
koenie kiplekker, nog altijd nagenietend, groet.

11:31 Gepost door Antoine Neyt | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

23-09-08

DE LA VEGA

Een tip, laat ons stellen een zilveren. Bent u net als ondergetekende iemand die tijdens zijn reis/vakantie alles, sorry bijna alles, wil uit proberen van wat de animatie biedt in/rond het hotel, wel neem dan een fictieve naam, één die zich huldt in een zekere mysterie. Wanneer koenie zijn naam overgaf, neet doorgaf lijkt mij beter hier, zag je steevast verwonderende,vragende gezichten. Geweir aar yu vrom? Van belgië en dan na een kleine pauze, ... , maar mijn vader is portugees en mijn moeder een buitenaards wezen die enkel 'nanoe, nanoe' zegt wat, mocht je mijn moeder kennen, eigenlijk meer dan voldoende is. (lettjen, je bent een schat) Deze combinatie heeft er jammerlijk, voor velen echter gelukkig waaronder niet in het minst mezelf, niet voor gezorgd dat ik een 'ster' ben/was.
koenie kiplekker, eerder een vallende komeet, groet.

we waren onafscheidelijk

16:13 Gepost door Antoine Neyt | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

09-09-08

KAKKEN

Hygiëne, wij westerlingen dragen dit hoog in het vaandel, hoe hoger richting noorden hoe meer uitgesproken, zij hebben natuurlijk wel hun klimaat mee - hoe frisser, hoe makkelijker om alles 'beestjes' vrij te houden. Maar het is niet altijd een voordeel want ook zij willen weleens een zonvakantie in een warm, zuiders land. De scandinavische reisagent raadt altijd aan een week langer te blijven dan voorzien want meestal trotten ze een dag of vijf, zes hun hol uit de kom. Met de inwoners der lage landen gaat het stilaan dezelfde richting uit. Ridder merkt deze evolutie op wanneer hij de zwembad/strand-verhalen aanhoort van mensen omheen zijn luilekkere ligplaats. Ze hadden nochtans alle te nemen maatregelen ter voorkoming van genomen - kraantjeswater uit den boze, geen ijsblokken, matig met eten, zeker geen vreemde spullen - maar helaas zei klaas. Koenie had hun nochtans kunnen waarschuwen want afhankelijk van persoon tot persoon wordt het fi(a)nale slot ( een finale aan het begin zou belachelijk zijn, geef toe) voorafgegaan door zich onverwachts, onaangekondigde, luidruchtige, slecht ruikende, in bepaalde contreien ook wel stinkende genaamd, broekhoesten met zelfs bij extreme uitschieters een sopscheet. Koenie is van een gans ander slag, hij krijgt er geen keutel uit, is het gemis aan zijn thuispot? Wie zal het zeggen? Hij zeker niet.
koenie kiplekker,die voor deze enkele keer koenie (niet) kakker mag genoemd worden, groet.

volgende keer mee als handbagage

 

22:48 Gepost door Antoine Neyt | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

04-09-08

TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR

Ridder had er zich eens goed voor neergezet. Er helemaal klaar voor zoals dat pleegt te heten. Hij had de nodige inspiratie en wat kostbare tijd voor handen. (hmm, 'tijd' een begrip dat dees blog meermaals in beslag neemt, als het gaat vervelen besten, laat het mij weten en we zorgen voor een oplossing die uiteraard wat denkwerk zal vergen wat dan terug 'tijd' kost, lap vicieuze cirkel, laplap werkelijke cirkel) Voor wat had ridder zich goed gezet vraagt u zich vol ongeduld af? (hmm, de 'vraagstelling', een begrip dat dees blog meermaals in beslag neemt, miljaar een zinsherhaling binnen hetzelfde blogverhaal, een sluipend gevaar waar koenie nochtans voor op zijn goede is maar zich hier toch laat toe verleiden, is toch iets wat in 'vraag' dient gesteld te worden, lap vicieuze cirkel, lap in kwadraat, werkelijke cirkel) Na deze nodeloze uitleg rond deze twee begrippen gaan we verder met waar we nog iets eens gebleven waren. Koenie zat dus in de startblokken voor het schrijven van een blogverhaal. U kent zijn concept - nodeloze uitleg?, schuw om een zin af te sluiten, om een punt achter te zetten dus, gevolg een veelvoud aan komma's en foute zinsconstructies, woordenboekvreemde woorden, u merkt de gehele battaklan (neet, staat ook in geen enkel woordenboek)  Terzijde kan nog vermeld worden, vooraleer van start te gaan met het schrijven van...had ridder zijn dagelijkse verantwoordelijkheden niet ontgaan, jaat zijn kostuum had hij grondig gepoest met 'harnas ça-va seul' maar vanzelf gaat dat echter niet, wrijven en vrotten moet je, jaat reeds in de middeleeuwen kon men de goedgelovige consument om de burcht leiden, ook zijn zwaard had hij gepolijst, eerst ruw met een hardsteen uit het atlasgebergte om daarna fijn af te werken met een gladde steen vanbij 'natuursteen De Buck' uit sleidinge, hier bij alle lokale en minder lokale krijgsheren wijds en zijds vermaard. (een weetje zomaar uit de eerste hand, volledig gratis) Even tot de orde nu, het schrijven ging vlot, het onderwerp was nog vers en werd op het einde verfraaid? met een passende beeltenis. Posten maar. Had u gedacht! Skynet besliste anders. Onzen koen, hmm lichte twijfel of die 'ie' er wel of niet na moet...toch maar doen, onzen koenie kreeg de blogtitel als uitleg en dat jammerlijk,ergerlijk,pijnlijk,... niet voor het eerst. Als u dus in het ijle ergens een blogballon ziet zweven, blaas hem even ridders richting uit willen jullie.
koenie kiplekker, die misschien ook maar eens werk moet maken van een eigen domeinnaam, groet.

21:02 Gepost door Antoine Neyt | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

22-07-08

BROER VAN

Jean Scheltjens, wellicht een naam die het spreekwoordelijk belletje niet laat rinkelen, geen erg want als we bijvoorbeeld deze naam eens in een betere zoekmachine zetten, doen we dus even...pompompom, duurt even, negen seconden om precies te zijn, veel minder echter dan de tijd die ik nodig heb om u deze informatie klaviergewijs mede te delen, hmmm klaviergewijs, zal wel weer een woord zijn die enkel in het da koenie woordenboek staat maar juist het resultaat, vierduizendzeshonderdvijftig verwijzingen, sjien valt mij niet tegen van de jean. Daan Scheltjens, velen onder u zullen waarschijnlijk ook nu de wenkbrauwen fronsen, we halen hem eveneens door de zoekmachine...pimpimpim (ook broer van), duizendtweehonderdtwintig, vreemd valt mij tegen van daan. U vraagt zich nu naar alle waarschijnlijkheid af, waartoe leidt deze handel, en terecht overigens, wel de man jean scheltjens kent ridder reeds een tijd vanuit het dear leader circus, ook hij is een overtuigd perinno passionata en in al zijn soberheid, een karaktertrek overigens die koenie ten zeerste weet te waarderen, had hij pas na een hele tijd aangehaald dat zijn broer, jep daan scheltjens, gitarist is bij de betere belgische groep, mintzkov, vandaar ook mijn verwondering in de uitslag van de zoekmachine. Ridder kende mintzkov van de studio brussel hits - 'one equals a lot', 'return & smile' en 'ruby red' - maar het enthousiasme waarmee hij over zijn broer sprak, deed ridder hun cd '360°' aanschaffen, koenie heeft het hem nog niet beklaagd en hij mag zeggen dat dit album met zekere regelmaat in de cd-lader belandt. Ook in levende lijve is deze groep meer dan voortreffelijk wat ridder reeds kon aanschouwen op het herbakkersfestival en laatst nog op het rock around the bridge-festival hier net over de grens.
koenie kiplekker, die vermoedt dat bij beiden nu het zoekresultaat met één eenheid gestegen is, groet.

de bekende broer met  een minder hoog zoekresultaat

17:50 Gepost door Antoine Neyt | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

06-07-08

DA KOENIE KLUB

Ik gun ze het voordeel van de twijfel, mijn nederlandse collega's, bij de lancering van hun slogan ter promotie van... maar ze hadden wel eens kunnen vragen of koenie met het naamgebruik instemde want stel voor dat ridder van het vervelende type zou zijn (voorwaardelijke wijs met nadruk) dan kon dit een juridisch staartje krijgen. - bescherming van merknaam? alhoewel koenie heeft nooit iets gedeponeerd - Misschien moeten we zelfs deze actie doortrekken naar ons vlaanderenland en dan ziet hij, nog niet eens in zijn wildste fantasie, zichzelf als uithangbord, herkenningspunt, reclame-gezicht en uiteindelijk BB (bekende boekhoutenaar). De geboorte van de koenie kiplekker klub zou dan een feit zijn, natuurlijk weet ik dat heden ten daage klub met een 'c' geschreven wordt, het engelse club maar dan zou de afkorting, KKC, wel eens een bank die mij te weinig ruimte geeft op de intrest-tenen kunnen trappen. Koenie beseft echter ook dat zijn klub met de KKK-afkorting mensen met enge racistische ideeën zou nieuwsgierig maken doch dan zal hij met aandrang aan deze schepsels vragen om zijn erf te verlaten. Moet hij nu nog enkel vermelden dat u alle details vindt net over de grens op www.kipkiplekker.nl.
koenie kiplekker, die u nu reeds kan boeken op ahum@tzalernietvankomen, groet.

hmm lekkere kippetjes

11:28 Gepost door Antoine Neyt | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

18-05-08

LOTUK

Meestal, in negentig procent van de gevallen wanneer ridder zich een muziekalbum aanschaft en daar verschillende goeie nummers op terugvind dan wil hij deze desbetreffende groep wel eens in levende lijve op een podium zien staan. Meestal, in zeventig procent van de gevallen kunnen deze niet de verwachting in lossen die koenie had gekregen na het beluisteren van.... Niets was minder waar woensdagavond laatst in de handelsbeurs te gent. Hmmmm, de handelsbeurs, ridder heeft het wel op deze concertzaal begrepen, schitterende foyer en een acoustiek die top is. Woensdag dus stond 'arsenal' op het programma. Arsenal dat is in feite john roan en hendrik willemyns aangevuld met gastmuzikanten en gastzangers, ze kwamen er hun derde album promoten, 'lotuk' nadat ze voordien reeds twee parels, 'obeyo soul' en 'outhsides', hadden afgeleverd. Eerst konden we ons echter opwarmen aan de nederlandse hiphop-band 'pete philly & perquisite, ik kende ze niet en dat zal waarschijnlijk zo blijven al was de zanger een echte volksmenner en speelden ze op instrumenten, cello en piano, vreemd aan hun genre wat hun toch een zekere durf en eigenheid meegaf maar de aanwezigen waren gekomen voor arsenal zoveel was duidelijk. De muziek die arsenal maakt omschrijven is een ander paar mouwen of misschien toch niet, ze bevatten gewoon alle mogelijke stromingen van muziek en een zekere logica, iets dat je van logica mag verwachten...dat ze zeker is, is dat je er niet kan blijven bij stilstaan, je wordt gewoon aangezet tot... . Zo geschiedde dus ook op nummers zoals 'switch', 'saudade', 'the coming', 'a volta', 'estupendo',...enige contradictie bij het nummer 'personne ne bouge' want toen deinde werkelijk gans de zaal op en neer, de vibraties deden me trouwens denken aan een concert van 'faithless' in vorst nationaal van enkele jaren terug toen een seismograaf de veroorzaakte trillingen had geregistreerd. Als gastzanger was er dit keer 'shawn smith', die u mogelijks kent van de groep 'brad' die eeuwige roem vergaarde met het nummer 'what the day brings' wat hij trouwens bracht in het eerste bis-gedeelte. Meermaals had ik tijdens het optreden het gevoel of hier stond een groep die reeds lange jaren succesvol is en nu hun grootste successen kwam brengen, u merkt arsenal kwam, speelde en overwon moeiteloos en koenie dankt ook nog de weergoden voor het deugddoend regenbuitje bij het naar buitengaan als weldaad voor zijn bezwete lijf.
koenie kiplekker, die de foto's snoepte bij gent.blogt, groet.

arsenal-handelsbeurs

arsenal-shawn smith

arsenal-john roan

22:54 Gepost door Antoine Neyt | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

12-05-08

ACHTERKLAP

Toegegeven, hij was niet onze eerste keus. Zoals altijd hadden we te lang getalmd om onze plannen ten uitvoer te brengen met als resultaat, najih amhali - uitverkocht, alex agnew - uitverkocht, wouter deprez - reeds lang uitverkocht, hans libergs - had nog gekund waare het niet dat mijn spitsbroeder in de lach het niet zo begrepen heeft voor klassieke muziek zodoende werd hij afgevoerd, claudia de breij - was nog een optie maar chauvinisten als we zijn kozen we uiteindelijk voor adriaan van den hoof. Onze tweede keus met dit voordeel dat de show op een woensdagavond was en wij alzo een les frans konden brossen, iets wat ons ondertussen beginnen vervelen is als 'bouillie froide'. Bijgevolg blonken de ridders van de lach hun harnassen op, streken de wimpels glad en tuigden er hun lansen mee op en bestegen finaal hun vurige rossen richting 'de cabaretten'. 'Adriaan van den hoof' met 'achterklap' in de capitôle te gent. Presentator van 'comedy casino' op canvas en waar hij meer dan waarschijnlijk zijn mosterd haalde voor deze opvoering. Ook daar haalt hij namelijk de oerdegelijke mop van stal om mens en dier te plezieren, hier weliswaar gebracht als rustgevend (relatief) intermezzo want het ging verder met een vaart, achterklap. Dat verder was een aanéénschakeling van gesproken ( het stuk met de pratende portret-schilderijen was subliem gevonden) , gezongen (zijn afkeer voor musicals en in het bijzonder voor jan schepens)  en uitgebeelde ( hij doet feilloos een robot na met een snoerloos boormachine) grappen. Verder wil koenie hier nog een oproep doen want mede door de jaar na jaar stijgende populariteit van de cabaretten zijn we op zoek naar een aftandse caravan zodat we ons volgend jaar een week lang op de stoep kunnen parkeren en  we zo niets van het volledige programma hoeven te missen.
koenie kiplekker, die handgeklap boven achterklap prefereert, groet.

handgeklap

20:52 Gepost door Antoine Neyt | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

27-04-08

W8KMR

De zoekertjes, jaat, inderdaad de zoekertjes, zij zijn wellicht de oorzaak van dit alles, deze bedenking maakt koenie zich nadat hij een sms kreeg waarin bijna alle klinkertekens weggelaten waren en her en der symbolen werden toegevoegd, zulke berichten zijn niet aan ridder besteed. Sms-en uberhaupt (jawel mijn kennis duits is niet te onderschatten) niet, niet sturen en zelfs liever niet krijgen, ze zijn onpersoonlijk en aan informatie onvoldoende. Chatten, het zelfde verhaal, onze mooie nederlandse taal wordt er danig verkracht, zelfs telefoneren doet koenie maar met mondjesmaat (uit mijn oren komt namelijk weinig geluid). Het liefste heeft hij wanneer hij mensen gewoon rechttoe, rechtaan kan aanspreken, dat hij tijdens de conversatie de expressie van het gezicht kan 'lezen', dat vertelt zo veel meer dan enkele woorden, je merkt er wanneer een 'ja' echt een 'ja' is of eerder een 'misschien', je kan de kracht van de gedane beloftes inschatten en dat voorkomt heelwat teleurstellingen. Zelfs hier op dit medium is ridder reeds misbegrepen, gelukkig is dat meestal op een volwassen manier rechtgetrokken... hadden we waarschijnlijk niet gehad als we, samen, op een zonnig terras vertoefden en elkaar in de ogen konden kijjken.
gevlekt beest met vier poten en voorzien van een uier met vier spenen die voorzien in onze dagelijkse melkbehoefte plus westvlaamse ontkenning - gevleugeld beest dat echter niet in de mogelijkheid is om te vliegen maar dat toch jammie, jammie is, groet.

12:02 Gepost door Antoine Neyt | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

23-03-08

WACHTKAMER

De deur zwaaide open, eindelijk mijn beurt, een handdruk, amaai, ze zou er ook een verhaal aangebreid hebben, het waren zijn eerste woorden, ben ik blij dat ik met een eenvoudig, houtlands meisje getrouwd ben die iedere dag zegt dat ze me graag ziet, vice versa overigens, repliceerde ik, hij, de dokter, kon een glimlach niet onderdrukkken.
Wat vooraf ging, ridder voelde zich reeds een paar dagen slap en lusteloos met daaraan een stevige hoest en wat temperatuurverhoging gekoppeld, een doktersbezoek drong zich dan ook op, dus richting kabinet, aan het aantal auto's op de parking te zien was koenie hier niet de enige met een kwakkelende gezondheid, acht personen wachtend voor mij, geduld is een schone deugd, wat opviel er zaten drie vrouwen, dames die zo uit een exclusief modeblad konden gesprongen zijn, dure merkkledij, zware parfum die zelfs te ruiken was met een verstopte neus, laptop bij de hand die in een etui paste die uit het fijnste leer was gesneden, soms druk sms-end..., niet van ridders kaliber dus maar wat hen interresant maakte, toch op dat moment, het waren elkaars concurrenten en dat gingen deze dames eens uitspelen tegenover elkaar in de wachtkamer, wat doen zulke gevallen dan desbetreffend, ze scheppen op, ze stoefen...chalet aan het bouwen in de ardennen, een nieuwe auto van de baas, een mercedes, toch blij dat ze straks tien dagen naar de zon kan, egypte, een congres in zwitserland, jullie hebben toch ook een afspraak geregeld met de dokter, twee moesten ontkennend antwoorden, de derde lachte in haar vuistje, ridder greep in en dacht te weten dat patiënten voorrang kregen op vertegenwoordigers, de twee andere lachten nu in hun vuistje, ridder had het mis...maar had toch zijn binnenpret, altijd opbeurend zo'n binnenpret.
koenie kiplekker,die weet dat eenvoud een mens het meeste siert, groet.

20:54 Gepost door Antoine Neyt | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

11-03-08

EERSTS, TWEEDS, DERDS

Ik weet niet of u het ook heeft maar de aanvang van een blogverhaal verloopt bij ridder telkens moeizaam, zal ik een aanloop nemen tot..., val ik meteen met de deur in huis, u leest vele twijfels dus die vreemd genoeg, zodra de vingers het klavier beroeren, plotsklaps verdwijnen en dan worden letters, woorden en woorden, zinnen. Verveling had ik u beloofd in de vorige, reeds veel te lang geleden, post. Verveling met de naam 'dear leader', het is bijna een maand geleden dat koenie samen met filip b.,mienen kozen, naar 'het depot' te leuven trok. Eerst toch even vermelden dat zij die het westvlaams niet onder de knie hebben, mienen kozen betekent niet liefhebben, minnekozen,  maar gewoon 'mijn neef'...hoewel nu ik er over nadenk familie is er inderdaad om lief te hebben. Filip b. en ridder hebben een verleden samen van humor en muziek, op zeer jeugdige leeftijd amuseerden we familie en vrienden met onze imitaites van bekende lachbekken en optredens allerhande, onze topprestatie was een playback van een nummer van 'luv', een vroeger populaire nederlandse meidengroep waarbij we beiden van de nodige rondingen en accescoires voorzien waren. Later is daar de muziek bijgekomen en ook daar hadden we samen nogal eigenzinnige keuzes...maar zoals dat gaat in een mensenleven, je wordt verliefd, je verloofd, je trouwt, je krijgt kinderen,...en zonder het te willen gaat ieder zijn eigen weg en verwatert de band. We hadden wel al met de regelmaat geprobeerd om eens af te spreken maar om het in te vullen dat was een ander paar mouwen...tot een maand geleden koenie hem vroeg of hij geen zin had om mee te gaan richting leuven en jaat, het kon. ( ik bemerk hier en u wellicht ook het betreft hier een blogverhaal met een aanloop tot). Wij dus richting leuven. Het depot, een oude cinema, toen we aankwamen stond de eerste groep, 'creature with the atom brain', jaat, jaat het kind moet een naam hebben, reeds te dampen op het podium, iets teveel power dacht ik en ook de gitaarpartijen iets te lang uitgesponnen. We kwamen voor groep twee, dear leader en we zagen en hoorden dat het goed was, strakke set, een meewillend publiek en de groep was in vorm ( ik kan zeggen dat dit het beste optreden was dat ze in belgenland ooit gaven). Na hun kwam de studio brussel hype van dat moment, tim vanhamel die met 'until i find you' een schitterende single afleverde maar live dit blijkbaar moeilijk te brengen is vanwege de hoge noten maar het dient  gezegd worden de set algemeen kon ridder bekoren.
Ik vraag me af hoe die adoratie voor de band uit boston blijft voortduren, eerst en laatst is er natuurlijk de muziek maar door de jaren is het meer dan dat geworden, je krijgt wat contact met de groepsleden, ze waarderen dat je vele kilometers maakt voor hen, je ontdekt dat het eigenlijk doodgewone mensen zijn zoals u en ik...maar wat me nog het meest boeit is de vrienden die koenie erbij gemaakt heeft (niet letterlijk opnemen) en waarvan hij beseft dat dit  iets is waar hij in de toekomst nog meer moet investeren.
koenie kiplekker, u allen minnekozend, groet.

creature with the atom brain - eerst doch laatst

dear leader - tweeds doch op het hoogste schavot

tim vanhamel- derds doch een plaats hoger

21:16 Gepost door Antoine Neyt | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

17-02-08

VEEL, VELER, VEELST

Toen ridder zaterdagmorgen zijn gelach  (jawel, ms) opende zag hij dat hij de kaap van 'veel' had genomen, het verwonderde hem maar schonk er verder geen aandacht aan, cijfers en getallen zeggen hem toch geen klotemoer zelfs ook geen ballebout, waarom dan dat gegeven op de blog plaatsen?, wel toen koenie met dit gelach startte was alles nogal kaal, op het blauwe na, dus zette hij het er maar op om de zaak wat aan te kleden, miljaar het wordt tijd dat ik hier ergens een punt plaats dan steeds die komma's...punt. Toen hij enkele uren later op zaterdag zag dat 'veel' achterhaald was en richting 'veler' afstevende, vermoedde hij dat er iets niet pluis was en zette hij zijn oog te kijken (de uitdrukking 'zijn oor te luisteren leggen' is op dit geluidloos medium, behalve de liedjes, niet van toepassing). Vermits hij wat dolle dear leader dagen-avonden - en nachten achter de rug heeft (vandaar mijn afwezigheid bij jullie, collega's, waarvoor mijn welgemeende verontschuldigingen, dus, jaat, jaat sunny kay alles okay, meer dan okay zelfs) ging hij eens loeren bij tom, dearleader.skynetblogs.be en merkte daarook dat het gegeven een vlucht had genomen. Trouwens de komende posten zal koenie u trouwens wat vervelen met wat dear leader concert- beeldekes en prentjes, u weze bij deze gewaarschuwd. Op dit moment is er een stijging van drieëndertig procent op twee dagen tijd en is de term 'veelst' niet meer veraf en is dit viraal succes mij een compleet raadsel al zal de beheerder van dit gebeuren,skynet voor alle duidelijkheid wel weten waar de klepel hangt zeker.
koenie kiplekker, die als het leven een gokspel was wel eens zou durven wedden, groet.

17:56 Gepost door Antoine Neyt | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

06-02-08

RIDDER VINDT PRINS (TERUG)

Sla elk zichzelf respecterend boek over de middeleeuwen na en je zal merken dat ridders onvoorwaardelijk verbonden zijn met prinsen of koningen, mocht u dit even willen controleren of koenie dat hier niet terplaatse uit zijn duimen aan het zuigen is maar u heeft zo'n naslagwerk niet bij de hand, wel dan kan u ook 'een rode ridder' stripverhaal raadplegen weliswaar met dit klein verschil dat 'johan' voor rondborstige deerne's valt en ridder er gewoon blijft voor rechtstaan. Jaat, jaat u heeft het reeds begrepen ook ridder koenie dient een prins of beter dient zijn prins terug. Ridder zou ridder niet zijn mocht het hier een exemplaar van vlees en bloed betreffen, neet, neet hij kruist zijn zwaard voor een geval van koek en vanille met name 'prince de beukelaer' of nu meer prince lu genoemd sedert hij zijn rijk wist uit te breiden na tal van veroveringen. Onze tweedracht gaat al een lange tijd terug namelijk naar mijn pagejaren toen ridder veel bij zijn grootmoeder vertoefde die een kleine kruidenierswinkel uitbaattte en ook deze ronde koeken verkocht, die rijk aan granen zijn en complexe koolhydraten lees ik hier op de verpakking, toen was het dat ze gewoon lekker waren de doorslaggevende faktor tot op een bepaald moment de fabrikant het nodig achtte (niet zevende of negende) zijn productieproces te wijzigen en ridder vond dat ze een beetje klef smaakten en hij daarom zijn tanden ergens anders in zette (waarin, dat wilt u echt niet weten of misschien wel maar ik zeg het lekker niet...naanaana). Tot eind vorig jaar zijn jonkvrouw toevallig een pak meebracht, wellicht verleidt door de schattige blikken trommel die je erbij kreeg voor zijn vijvenzeventig jaar bestaan, en ridder alzo zijn prins terug vond. Wat maakten toen en nu, ridder en prins smakelijk verbonden...wel dat is het 'soppen', het onderdompelen van de ronde koek in een heerlijk kop koffie, niet te lang en ook niet te kort, enige ervaring is hier aangewezen....hmmmm, moet u ook eens proberen.
koenie kiplekker, nu voor altijd strijdend aan de zijde van, groet.

prins koeklekker

22:26 Gepost door Antoine Neyt | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

31-01-08

RECLAME

één enkel streepje maar

20:28 Gepost door Antoine Neyt | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

15-01-08

'V V V V V V V V V V V V'

Toen koenie nog in zijn 'page'peroide was kon je er lijf en leden om verwedden dat toen de vriezeganzen in V-vlucht passeerden, koning winter zijn intrede zou doen, jaat, jaat toen waren er nog zekerheden in het leven. Met het verstrijken der jaren is er echter heelwat verandert, met het opschuiven van de vorstgrens richting noorden moesten die beesten niet meer zo ver vliegen om aan de ergste koude te ontsnappen. (Bij deze weet u nu ook dat de utdrukking 'domme gans' geen steek houdt vermits ze maar vleugelwieken tot zo ver het nodig is.) We hebben het geweten, jaar na jaar groeide het aantal aan dat hier rond ridder's burcht neerstreek. Er waren er zelfs die het hier zo leuk vonden dat ze besloten het gehele jaar hier te resideren met alle gevolgen vandien en nu is het zelfs zo dat met regelmaat, tijdens de broed, de eieren worden 'geschokt' zodat de ontwikkeling van de vrucht stopt. (het eerste jaar namen ze de eieren weg maar de 'slimme' gans perste er, bij het ontbreken van het ei, alsnog een exemplaar uit) Oorspronkelijk doelde men met de term vriezeganzen op de rietgans afkomstig uit spitsbergen...ik geef toe, heb ik opgezocht...maar hier zou hier niet zijn mocht nu een ander,groter exemplaar zijn namelijk ' de grauwe gans'...tot zover het programma ' in de natuur met koenie'.
koenie kiplekker, die eigenlijk meer weet over een 'nat uur met koenie', groet.

scenario' alfred hitchcok'

17:58 Gepost door Antoine Neyt | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

08-01-08

UITBUIKEN

Héhé, ridder en zijn gevolg hebben de kalorierijke feesten achter de rug, niet dat er verder in de maand geen festiviteiten meer zijn om het nieuwe jaar terwille, of is dit omgekeerd, te zijn maar niet meer met dezelfde concentratie die met kerst en de overgang van oud naar nieuw geschiedt. Het is niet de tijd van koenie, moet ik eerlijk toegeven, het ligt er te dik op, geef mij maar gewoon, begrijp mij niet verkeerd ook ridder wenst u de vervuling van al jullie dromen en het waarmaken van genomen goede voornemens maar...om daar één dag op een geheel jaar speciaal over te doen, neet dus. Dit jaar was deze peroide met een zwarte rand omgeven vermits tijdens de laatste dagen van tweeduizend zeven de schoonbroer van koenie's zuster een doodstrijd onderging en jammer genoeg ook uiteindelijk verloor...een vader die een vrouw en twee jonge dochters achterlaat...het zou niet mogen zijn...dat uit de wereld helpen kan tellen als voornemen.
koenie kiplekker,die deze blogtitel mocht lenen van 'luc de vos' hemzelf, groet.

19:59 Gepost door Antoine Neyt | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

23-12-07

PISPOTSCHAATSEN

We hebben het aan onze, in comfort ondergedompelde lijfen mogen ondervinden deze week, het was koud, berekoud. Het record aan minus-temperaturen is hier gevestigd de nacht van vrijdag op zaterdag. Zaterdagmorgen wees de thermometer hier net geen min negen aan en 'hier' dat is niet in dardennen, dat is net tegen nederland, zeeuws-vlaanderen, aangeplakt en daar lieve lezers had geen enkel belgisch weerbericht over gerapporteerd. Koenie moet bedrijfsmatig, dagelijks de weerberichten lezen, hij doet dit sinds jaar en dag altijd bij het knmi omdat hij heeft vastgesteld dat deze minder de (weer)bal misslaan. Bij deze koude dagen en nachten moet ik steevast aan mijn jeugdjaren denken toen huizen en hun inwoners nog niet de luxe en comfort hadden die dezer dagen van zelfsprekend lijken. Toen ben ik meermaals opgestaan dat mijn adem een rijmbeslag had nagelaten op de lakens en/of het kussen en ik de titel van dit bericht moeiteloos kon beoefenen en mocht het toen tot een olympische discipline zijn verheven ik met verve de belgische kleuren zou hebben verdedigd.
koenie kiplekker, die een selectie deels door de opwarming van de aarde aan zijn neus zag voorbijgaan, groet.

21:11 Gepost door Antoine Neyt | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

08-12-07

CA MILKYWAY BIEN

Woensdagavond, ridder maakt zich klaar voor een tête à tête, de fiche in de hand, de fiche met antwoorden, hmm dan moet mijn 'afspraakje' de fiche met vragen hebben, is daarom dus eerst aan zet, de eerste vraag?, comment allez - vous?, ridders hersenen kraken, niet voor deze simpele vraag, wel voor een niet simpel antwoord, ça...milkyway bien, euh?, jaat ik was die mar(che)s een beetje beu, gelach, iedereen kijkt naar ons,ze zijn wel wat gewoon, van mijn afspraakje en mezelf, het derde jaar frans op de avondschool, ons verzetje op woensdag, 'ons' dat is plus lachbroeder christ, altijd links van ondergetekende gezeten, rechts zit een taaie tante, neet geen kwaaie tante, tweeëntachtig jaar jong, ons 'paula', telkens ik haar zie denk ik 'zo wil ik ook oud worden, zal/is een utopie (zijn) maar gedachten zijn vrij, rond de klok van negen merk ik dat haar 'harde schijf' vol raakt, kijkt met regelmaat op haar uurwerk, dan grijpt koenie in, kom meisje een laatste sprint, ze lacht, klopt moederlijk op mijn schouder, oud worden is niet simpel zegt ze, wie ben ik om daaraan te twijfelen, en paula commet allez-vous, ça marche, 'bien' zeg ik, 'sometimes' zegt paula,...ridder zegt niks...ze volgt op dinsdag ook een cursus engels.
koenie kiplekker,met chocolade snoepgoed is altijd goed, groet.

21:58 Gepost door Antoine Neyt | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende